RealClimate标志


BuzulÇağlarınıtetikleyennedir?

了下:- Rasmus @ 2007年2月16日 - (葡萄牙商业银行)(法语)(英语

Caspar ve Eric 'in de katkılarıyla Rasmus Benestad tarafından hazırlandı。(Ingilizce 'den çeviren: Figen Mekik)

气候变化(我şim Iklimsel Değ)dergisindeYeniÇıkan.V.G.Martinson Ve W. C. Pitman IIITarafındanyazılmişBirMakalede Buzul Ve Buzul-ArasıÇağlarAlasındaIkliminanidennasıldežişebileceğiniaçığaçıkaranyenibir hipotez sunuluyor。Yazarlar,SadeceDünyanınGüneşinetrafındakiyörüngesindekidežişikliklerieLealınmasınıniklimdeGözlemlenendežişimleriaçıklanayayeterliolmadığınısönylüyorlar;Ve Diyorlar KiGeribildirimliBüyütücübaşkaBiretkenolmalı。Ancak Geribildirim MekanizmasinaGerekGörülmesiYeni Bir Fikirdežil。Isveçli诺贝尔Ödülüsahipkimyager,Svante Arrhenius'ın1896'daÖnerdićiGibi,Co2我的网址是büyütücü etken olabilir。Ayrıca,太阳反照率,太阳反照率,太阳反照率güneşten dünyaya太阳反照率ışınımının ne kadarının太阳反照率yansıtıldığının太阳反照率,太阳反照率kaplı bölgelerin büyüklüğüyle doğru orantılı oluşu düşüncesi。Ve、bulutların ve benzeri başka etkenlerinde birrolüolabilir mi?

轨道强迫马丁森三世。皮特曼的ın savına göre tatlı su katkılarındaki değişkenlik米兰科奇·德尔·苏ü.ve反照率Geribildirimi iLe OrtakÇalışıyor。Diyorlar Ki,“Büyük”BuzulÇağıBitişleri(终止)Sadece BelirliBoyutlarıAşanBuzulBirikimindenSonra Meydana Gelebilir。Yani BuzullarArktikBölgesiniIzoleeDer VeBölgeyeTatlıSuGirişiniÖyleBirRaddeyeKadarngeller Ki BuzOluşumundanArtansu tuna alt-üstolmasınasebep olur(havadolaşımınınvedenizakıntılarınınetkisiyle)。bu dikey devrinim derindensıcaksularınyüzeyeÇıkmasınısağlariklebönyliklebuzulerimesinihızlandıracakartlaryaratır。Tuzlulućundeanbirrolüvabii,ama bu sav seragazlarınınkonsantrasyonunda(sgk)birdežişikliğihesabakatmıyor。Bazı山梨属植物:你的儿子noktayı马丁森和皮特曼三世不寻常的mı?您是SGK吗'ların rolü küçük müydü?你的名字是değişimler bu ısı değişiminin buyuk kısmını acıklayabilir mi?。Öteyandan,Tuzluluk vetatlısukatkısınındenizÜstübuzoluşumunuvederinısıyayımı(konveksyon)etkileyebilmesidemümkün。Ancak,Martinson ve III。Pitman'InSavıHenüzAdeceBir Tahmin。dolayısıyla,busavınsayısalmodellerlesınanıpsınanamıyacağınıgörmekistiyoruz(布达布兰·克伦·卢克兰·卢塞尔·伊克林·达哈·伊克森·雷兹·塞内曼·沃克萨克·克伦···卢布莱里林··塞尼斯·塞尔克蒂尔·沃兹··沃尔··塞托纳·默德雷·奥克萨斯·塞勒·梅德尔SadeceTatlıSukatkısınınetkisini,sonra sadece sgk'nin etkisini,en Son Da ikisinin OrtaketkisiniÖlçendeneylerilginçsonuçlarwüretecektir。

马丁森三世。Pitman ' ın çalışmasına bir tepki de şu:Enerji hesabınerede吗?Mevsimsel milankovich zorlaması 40 W/m2kadarkatkıdabulunurken,sgkzorlamasıadecebir-iki W / m2。卜叶尼savın değerini ispat etmek için, en azından CO .2'Dangelenışınımzorlamasınamukayese edilebilecekkadarısıdeğişikliğihesabakatılmalı。ÖncekimodellemeÇalışmaları(梅萨拉,西兰花ve Manabe) gösteriyor ki Son Buzul Ilerlemesinden (SBI-Last Glacial Maximum) bu güne kadar olan ısı farkının yüzde 50’si SGK daki değişimler ile açıklanabiliyor, kalan yüzde 50 de反照率diğer mevsimsel ışınım döngüsüne katkısı olan etkenlerden kaynaklanıyor。我们değişik zorlama ve nedenleri tek tek ayırmak güç çünkü, mesela, SKG 'daki değişiklikler bulut ve deniz buzu dağılımını değiştirebilir。我的名字叫“Ama kaba bir hesap yaparsak”,SBI için, sadece deniz seviyesini düşürür, buzul tabakaları ekler, bitki örtüsünü değiştirir, ve biraz toz eklersek (ki bunu daha tam iyi saptayamıyoruz), o zaman yolun yüzde 50 'sini kat edebiliyoruz。SKG 'ları de değiştirirsek, istediğimiz sonuca daha da yaklaşabiliyoruz。但是一个şğıyukarıManatabe VeStouffer'ın.15 yıl önce izah ettiği şey。Sorumuz şu: başka bir etkene gerçekten gerek var mı,你能不能去güçlü?

139个回复:“Buzul Çağlarını Tetikleyen Nedir?”

 1. 1
  大个子艾尔 说:

  一个简单的问题——如何通过数值模型实验来“检验”假设?我认为模型抛出的结果反过来又要经过与现实/观察的“检验”?进一步的问题是,如果本文启示了气候变化的一个可能的因素,“需要更高的分辨率海冰与海洋模型比用在今天的全球气候模型”,这不是表明,今天的全球气候模型不够能项目气候变化吗?

 2. 2
  迪克Veldkamp 说:

  Rasmus,

  这是一个很好的图形,但不幸的是y轴上没有单位。上面的4条(彩色的)线是否都可以转换成(比如)等效温度或辐射力(看其相对重要性),然后添加(或合并)以产生一条与黑线相关的线?

 3. 3.
  javier Velaz. 说:

  我在想地球可能会变得不平衡,但那是不可能的,也许不是。如果车轮失去平衡,人们会把它带到轮胎车间,放在机器上进行旋转,这样人们就会知道轮子失去平衡的地方,然后他会增加一个重量来平衡车轮。如果重量被移走。从太空看,地球在各个方向上都是完全圆的。地球倾斜了,天气也变了。如果大量的物质从地球的一端移到另一端会导致地球晃动吗?将钢、金属、铁甚至“油”与所有这些东西结合起来燃烧成烟。我提到的所有这些产生的烟雾是臭氧层变薄的部分原因吗?

 4. 4.
  艾伦 说:

  嗖,几个简短的问题,这个图表是怎么来的,它想要展示什么?

  (回应:来自维基百科 - 查找米兰科奇循环。-RASMUS]

 5. 5.
  奈杰尔•威廉姆斯 说:

  好主意鸡巴,但没有作者的问题也有吗?我想他们肯定不知道任何程度的确定性,他们每个迫使的确切贡献。因此,除了试验和错误之外,可能是不可能/不确定/毫无意义的曲线。它向我看起来像他们提供的周期中有足够的随机性(我想象有很多其他潜在的候选人,他们没有提供,包括亲爱的旧二氧化碳),以允许几乎可以找到任何可能*CORELATE *与冰记录合作。

  但这种偶然的巧合很难说是真的,对吧?这是彩票,不是科学。

 6. 6.
  唐威廉姆斯 说:

  不会在太阳能强制混合中考虑磁极的加速下文的上线运动?直到约。1992年,每年的普通龙头徒步徒步旅行每年约10公里。随着这种相对缓慢的运动,百百合理的磁通线是一种更加一致的,和谐的模式,为太阳辐射提供了最佳保护。如描述磁极加速的几个网站上,对太阳辐射的减少的“盾牌”的共识报告已经高达10%,但平均为6-7%。这意味着由于每年增加速度高达40km的速度和随后的磁通管线的弯曲和随后的变形而减小了磁屏蔽的有效性。如果这种运动是长5K到8k持续循环的长5K到8K循环的开始逆转,它可以预期在这些周期中的任何一种情况下,太阳能强迫将具有更大的效果,随着通过进入大气的增加而产生更大的效果。

 7. 7.
  布莱尔道登 说:

  我了解冰盖的积累将如何隔离北冰洋。但我以为海冰会达到温度均衡,不断增加。任何增加都会相对于海洋的体积小,因此盐度的增加将是最小的。同样,我不熟悉北极水的垂直结构,我已经假设水温随深度降低,并且其他任何东西都是不稳定的并且相对较快地校正本身。

  我没有原始的论文,所以如果它的假设被澄清会有帮助。

 8. 8.
  Fishoutofwater. 说:

  这个“新”模型是一个关于海冰循环和冰下海洋热量积聚的旧模型的微小变化。betway体育手机版必威官网他们增加了一个淡水输入元素。我不清楚的是,他们的模型如何应对新仙女木事件和早期周期中发生的类似事件。为什么年轻的Dryas事件没有一劳永逸地停止变暖?大量的融水,不仅来自北美,还有斯堪的纳维亚半岛,似乎限制了来自北冰洋的热量输入。必威官网

 9. 9.
  tamino 说:

  Re:#3(图)

  为了回答你的问题,这张图表显示了影响古气候的三个天文周期,最常用的力量计算方法,以及过去百万年间的古气候记录。

  1.岁差:轴倾斜的经度(沿着我们的轨道)与近日点的经度的差,乘以地球的偏心度。范围约为-0.05到+0.0betway体育手机版5。

  2.倾角:地轴的倾斜。温度范围从22度到24betway体育手机版.5度。

  3.偏心:地球轨道的非圆形。范围约为0 ~ 0.0betway体育手机版5

  4.北纬65度的夏天:这是仲夏日在北纬65度处的日照(太阳照射)。这通常被认为是影响北半球冰盖衰变的主要因素。范围大约51betway体育手机版0到590瓦每平方米。

  5.古气候:我不确定,但这个记录太长了(100万年),不可能是一个冰核,所以我猜它是一个堆积的沉积物核,显示了来自海洋有孔虫的delta-O18。这是LR04的堆栈吗?

 10. 10.
  杰弗里•戴维斯 说:

  我不明白能源参考。本文是指温室气体的几个w / m 2,米兰科奇奇的> 40。我受到温室气体沼泽米兰科维奇对能源预算的年度贡献的印象,但米兰科奇的投入是“缓慢而稳定”,即每年不那么多,而且连续。

 11. 11.
  tamino 说:

  再保险:# 10

  温室气体的W/m^2适用于整个地球。米兰科维奇周期造成的40(或更多)W/m^2只适用于一个特定的纬度(通常是65度n),但一个纬度的增加会被其他纬度的减少所补偿。的全球米兰科维奇周期的作用力一般不大于0.3 W/m^2。

 12. 12.
  最好的 说:

  关于米兰科维奇循环的RC是正确的吗?它只会导致地球上某些地方日照量的增加,而不是温室气体浓度的全部增加。

  (回应:是的。Tamino的评论几乎是总体准确的,这一个也不例外。正如Tamino音符所示,米尔康多循环确实导致年平均水平轻微调节,但它非常小,特别是对于100kyr循环。大数字是米兰科科维奇对季节循环幅度的影响。在某种意义上,搜索冰川间循环的理论,达到了“整流器”的搜索,该“整流器”将季节性迫使幅度的调制变为全局冰量的整流信号。-raypierre]

 13. 13.
  tamino 说:

  一些评论。

  在这篇文章的上下文中,问题“触发了冰大年?”只适用于已故的更新世(自约800万年以前)。betway体育手机版从北半球冰川冰川发作(约300万年前)到“中间人科目过渡”(约80万年前),冰川推进和撤退遵循强劲的betway体育手机版41,000年周期,导致其被称为“41 Ky World“(Raymo&Nisancioglu 2003,古科西洋,18,1011)。这是肯定由于地球倾斜的变化,由于气候信号幅度的变化对应于倾斜周期的幅度的变化(Lisiecki&Raymo 2007,第26,56次)。

  但是由于中间人科目过渡(不准确地说,这不完全在该时间之前发生)冰川变革占据了100,000年的循环。“晚熟”期间的行为最初归因于地球偏心的变化,但这种想法现在已经失望了。Huybers&Wunsch(2005年,自然,434,491)和Huybers(第26,37审查,26,37)已经令人信服地表明,即使在迟到的渗透豆中,即使在倾斜的循环中也与倾斜循环强烈相关。他们没有找到预示循环或偏心循环这样的关系。

  Huybers(第四纪科学评论,26,37)提出了一个简单的模型,在这个模型中,当倾角旋回很高时,冰川消退就会被触发,当冰块足够高时。他的模型与实际古气候的匹配令人印象深刻,但这并不一定意味着它是正确的 - 特别是因为Huybers没有建议对物理机制带来这一点的建议。betway体育手机版淡水理论整齐地适合这个想法;它提供了一种物理机制,即可仅当总冰范围足够大时才能触发渐变。

  就我个人而言,我不同意Huybers的模型和淡水理论。当然,我有我自己的理论!如果幸运的话,你可以在即将出版的GRL杂志上读到这方面的betway体育手机版内容。

 14. 14.
  查尔斯•穆勒 说:

  Rasmus:“之前的建模研究发现,温室气体约占呈现温度响应的总LGM的50%……”

  Martinson和Pitman III讨论了冰期的“突然终止”。二氧化碳的上升是一个较慢的过程(最初有几个世纪的滞后),在15000年的平衡比较(例如,从LGM到全新世中期)中,它占50%。我还没有接触到martinson / Pitman III的论文,但你似乎并没有完全提到同样的现象(也就是说,反对二氧化碳排放的观点可能与突然转变的问题无关)。

 15. 15.
  艾兹 说:

  如果能看到这些时间情节的快速傅里叶变换,那将是非常有用的。每个光谱中峰值的位置将有助于确定哪些因果因素起着更重要的作用。

 16. 16.
  汤姆迪兰人 说:

  Re 1:从某种意义上说,假设已经是一个模型,而是因为它是口头指定并且难以准确地模拟,因此难以拒绝。将假设翻译成数值模型迫使您面临歧义;沿着,由于第一原则发现,您可能会拒绝假设的许多积分(违反保护法,维度不一致,定性未能复制假设行为模式,极端的荒谬行为等)。如果模型中实现的假设通过这些测试,则需要数据来校准和验证,但数据本身通常是一个薄弱的测试。据推测,在这种情况下,您可以从已经针对大量数据测试的模型开始,因此用作该信息的紧凑型代理。

 17. 17.
  马库斯·L。 说:

  再保险6:
  一个外行回答你的问题:

  地球的磁场只能屏蔽来自太阳的带电粒子(所谓的“太阳风”)和来自外太空的带电粒子(某些种类的宇宙射线)。这些粒子的总能量与来自太阳的光的能量相比微不足道,所以磁场的变化不会对地球气候产生直接影响。

  减弱的磁场可能导致更多的云的形成,因为更多的空气分子会被进入的高能辐射电离,而电离的空气分子是云滴的成核位置。更多的云意味着更高的反照率,这反过来可能意味着更凉爽的气候。

  (回应:同样需要注意的是,更多的低云无疑意味着一种降温效应,但更多的高空云可能导致升温效应或降温效应,这取决于云的高度和gcr诱导云中的典型颗粒大小(如果有的话)。-raypierre]

 18. 18.
  射线 说:

  令人惊讶的是,在太阳力量和冰的生长和衰退之间并没有更明显的关系。我很高兴你发布了这篇文章。

 19. 19.
  tamino 说:

  再保险:# 15

  FFT是一个糟糕的选择,因为需要数据均匀地间隔(通常它不是),并且需要数据点数为2的功率(它几乎从不是)。

  我应用了DCDFT(数据补偿离散傅里叶变换)来生成原始图中显示的所有五个信号的傅里叶功率谱(假设最后一个图是LR04堆栈)。我已经把它们贴上去了我的博客

  再保险:# 9

  当给出65N的日晒范围时,我错误地看了北极(90N)的日晒数据。65N日晒的正确范围是390到490瓦每平方米。

 20. 20.

  [[如果从地球的一侧从地球的一侧移除到另一侧,那可能会导致地球讨论?......除去钢,金属,铁或甚至“油”,所有这些都烧成烟雾。]

  摆动。是的,确实。但这种影响太过微小,无法检测到。比较一下自工业革命开始以来开采的铁矿石的质量与地球的质量。没有比较。别担心。betway体育手机版

  我提到的所有这些产生的烟雾是臭氧层变薄的部分原因吗?]

  可能不会。这似乎是人类在喷雾罐和制冷剂中使用氟氯化碳造成的。1979年的《蒙特利尔议定书》禁止使用这些物质,工业现在使用替代品。

 21. 21.
  史蒂夫 说:

  在主题上,Robert Ehrlich有一篇关于太阳能迫使冰龄的论文。他声称已经解决了米兰科接收强迫的所有主要“问题之一”:

  太阳共振扩散波是陆地气候变化的驱动因素

  摘要
  本文描述了一种基于太阳共振热扩散波的理论,该理论解释了太阳辐射的许多细节
  过去530万年的古温度记录。这些包括观测到的周期性和相对强度
  每一个观测到的周期,以及10万年周期的突然出现。其他前工作
  陆地古气候和太阳光度变化之间的联系并没有提供任何具体的证据
  机制。这里所描述的特殊机制已被经验证明,尽管以前没有
  在太阳环境中调用。这一理论,虽然并非没有自己的未解决的问题,但也缺乏大部分的问题
  与米兰科维奇循环理论有关。

  http://arxiv.org/ps_cache/astro-ph/pdf/0701/0701117.pdf.

  我想这篇论文已经发表了,就在这个月的早些时候,但是不记得发表在哪里了。不过,这还是一本有趣的读物。

  另一篇很有争议的论文,很值得一读,是由Carl Wunsch写的,他试图利用轨道变化对气候变化的贡献:

  http://ocean.mit.edu/~cwunsch/papersonline/milankovitchqsr2004.pdf

  他认为这是随机变化的结果,尽管wimps无法给出一个解释。他关于气候突变的另类假说也是垃圾,但那是另一个故事。

 22. 22.
  艾兹 说:

  感谢tamino -这些图表值得传播。它比原来的内容丰富多了。

 23. 23.
  SecularAnimist 说:

  抱歉,跑题了,但这是今天的新闻,似乎相当令人担忧:

  科学家们在融化南极冰盖上发出警报
  作者史蒂夫·康纳,旧金山科学编辑
  2007年2月16日
  lndependent /英国

  摘抄:

  南极洲巨大冰盖的长期稳定性,有潜力将海平面升高数百米,并在发现底部下方的水滑动的快速移动河流中呼吁疑问。

  分析卫星数据的科学家惊讶地发现了南极冰盖下方流动的庞大湖泊和河流系统的大小,这可能会在流入周围海域时润滑这些冰川的运动。

  由于冰盖的速度从土地入到海洋中的速度,在冰盖中的速度下,这一发现提出了关于betway体育手机版较温暖的世界中可能在较温暖的世界中升高的速度的新问题。弗朗西斯科。

  “我们发现,冰下有大量的冰下湖泊,每天移动几米。真的很好。正是快速移动的冰决定了冰盖如何在短时间内对气候变化做出反应,”马里兰州戈达德太空飞行中心的美国宇航局科学家、该研究的合著者之一罗伯特·宾德谢德勒(Robert Bindschadler)说。

  虽然南极冰层下的水本身与全球变暖没有关系,但令人惊讶的大量的水,其惊人的速度,以及其“润滑”南极冰层运动的作用,可能会影响冰原对变暖的反应。这一新的发现当然没有被列入IPCC AR4报告中,并且表明我们可能会在南极洲遇到一些不愉快的意外。

 24. 24.
  p .刘易斯 说:

  重新#21和ehrlich

  它将发表在大气与日地物理杂志(将doi.10.1016 / j.jastp.2007.01.005)。

  [和stevef,你会知道,这是目前纽瓦尔公司最喜欢的反社会“证据”,这是我可以看到的。]

 25. 25.
  汉克罗伯茨 说:

  1000年——在这段时间内没有明显的大陆漂移,对吧?只是检查。

 26. 26.

  [[1,000 kyear - 那个时间跨度没有明显的大陆漂移,对吗?只是检查。]

  事实上,我认为在那个时期可能会有明显的大陆漂移。我假设你说的1000年是10年6.年?它不会像1亿年那么明显,但足以明显地扭曲地图。

 27. 27.
  tamino 说:

  再保险:# # 25日26日

  在“仅仅”百年的年度中没有大量的构造运动,但气候影响可能不太可能。例如,在300万年前北半球冰川发作的原因建议关闭巴拿马的海峡斯的斯蒂:300万(但这是300万,而不是100万)。

 28. 28.
  史蒂夫·布鲁姆 说:

  重新#21:Stevef,谢谢你的联系到新论文。关于Wunsch,他和Huybers(Wunsch的毕业生)都做了后续文件,其中一个是由Tamino联系在#19。

  回复23:SA(顺便说一下,这是一个多么伟大的处理),当我看到这个的时候,我想知道它是否可以解释最近的另一个结果显示出格陵兰岛出口的两个冰川突然减速。尽管被鼓吹在某些圈子里,也就是说,其实没什么好担心关于格陵兰冰盖,作者强调指出(尽管不是在本新闻稿),另一个质量损失来源需要确定为了调和与恩典的结果数据(不显示同期减少质量损失)。betway体育手机版格陵兰岛类似的冰下水活动似乎很好地填补了这一缺口,特别是因为它也可以解释冰川出口速度的急剧变化。

  另见该IPY采取的有趣的语气新闻稿

 29. 29
  David b .本森 说:

  重新#25,#26,#27:Indio-澳大利亚板块通常以非常高的是构造板的速度移动。所以在一百万年里,喜马拉雅山脉和一般来说,西藏高原将被修改。向东,印度洋与南海之间的边界将被改变。

 30. 30.
  汉克罗伯茨 说:

  有没有人能补充一下生物学在这段时间内是如何变化的?betway体育手机版
  如果,如果普拉克斯顿逐年变化为一年或多则变化,那将是一个非常快速的反馈效果,这将是有趣的。

  可能是总初级生产力,或生物量,或呼吸作用,或光合作用,或硅藻壳的化学性质,或沉积物核心的每个切片中缺乏的化学性质。

  不知道如何梳理,只是想知道盖亚是否在那里摇摆在一些变异的后面。

 31. 31
  约翰。D。 说:

  # 23
  如果在南极洲的冰落下有水和湖泊,那么地球就会大大升温并导致冰从自下而上融化?有趣的!

 32. 32
  David b .本森 说:

  回复30:汉克·罗伯茨——这不是对你最近问题的直接回答,但是在每一个主要的海低地,东亚扩张到东亚,东南亚发展到Sundaland。这两个地区将继续促进生物生产力,与其他许多地区沙漠扩张形成对比。

 33. 33
  鲍勃米 说:

  尽管所有这些冰盖的预期高反馈,但我总是被冰川时期的快速印象深刻。我不遵循气候科学的详细信息,伴随着竞争模式的所有INS和出局,也是一个感兴趣的非专家,我希望能够长时间看到一个达成共识的解释!

 34. 34
  SecularAnimist 说:

  Bob M.写道:“我一直对冰河时期结束的速度印象深刻……”

  谈论哪个:

  伟大的Andean Glacier“将到2012年将融化为没有什么”
  由马克亨德森
  英国《泰晤士报》
  2007年2月16日

  一位全球知名冰川学家昨日预测,由于全球变暖,全球最大热带冰盖的主要冰川可能在5年内消失。

  根据秘鲁和普瑞安冰帽的主要成员,Qori Kalis Glacier的近代灭亡,据俄亥俄州州立大学Lonnie Thompson称,这是气候变化影响的剧烈证据。

  虽然科学家们所知,Qori Kalis和其他Quelcacaya冰川融化,但新观察表明,汤普森教授说,撤退的速度正在增加。当他在今年夏天访问时,他希望发现冰川自去年以来的规模减半,他认为Qori Kalis将在五年内走了。

  “这种山冰川的广泛撤退可能是我们最明确的证据,因为他们整合了许多气候变量,”汤普森教授告诉美国旧金山科学会议进步协会。“最重要的是,他们没有政治议程。”

  Quelccaya冰盖,覆盖秘鲁安第斯山脉的Cordillera东方地区17平方英里(44平方公里),是世界上最大的热带冰块。Qori Kalis,其最大的冰川,自1963年以来已经取得了至少0.6英里(1.1公里),当时第一次正式测量来自航空照片。撤退的速度增加:1963年至1978年间,它每年萎缩6.5米(6米),这个速度现在已经增长了10倍,达到每年65码

  汤普森教授六年前预测,非洲最高峰乞力马扎罗山著名的积雪将在2015年消失,现在他认为这个估计可能过于保守。他说:“对于我们的全球气候系统来说,热带冰川是煤矿中的金丝雀,因为它们整合并对大多数关键的气候变量——温度、降水、云量、湿度和辐射——做出反应。”

  来自近五十个科学探险的关键证据到七个萎缩的热带冰帽,指向全球变暖,因为他们衰落的原因。除了一个案例之外,随着冰量落下的,降雪已经增加。更多的雪应该意味着推进冰川,除非温度上升融合额外的降水和冰舌本身。

 35. 35

  这是“什么才能结束炎热时代”这个问题的另一面,尤其是人工时代,没有足够的人工帮助,是否合理?我一直听到人们说2100年的气betway体育手机版温会比现在高多少,但没人提过那之后的气温会比现在高多少,就好像气温会以某种方式在那结束一样。我们已经看到了各种形式的正反馈,在地球上还有生命存在的时候,比如在海洋完全蒸发并增加温室气体之前,什么会产生负反馈呢?此外,许多变化的发生速度似乎也比科学家此前预计的要快。有人对我们的孙子辈有希望吗?会不会就连气候科学家也只相信他们头脑中可以容忍的东西,而忽略其他的呢?

 36. 36
  王丹 说:

  重新#23.
  除了标题中的警报单词以外的惊人令人震惊?你说有一个无法下垂的水,你会期待多少水?水速度速度令人惊讶,速度不会让你感到惊讶吗?

  我觉得这些新信息既有趣又重要,但并不令人担忧。

 37. 37
  BarbieDoll时刻 说:

  回复:“科学家对南极冰盖融化发出警报”

  13 - 2月- 2007
  南极的温度与气候模型的预测不一致
  俄亥俄州州立大学
  http://www.newswise.com/articles/view/527313/

  “关于世界上最南大陆的气候的新报告表明
  20世纪后期的温度没有攀登,因为已经预测
  许多全球气候模型。“

  布罗姆维奇说,南极中部上空臭氧洞的增加
  大陆也可能影响大陆的温度。如果你拥有的更少
  臭氧,对紫外线和平流层的吸收更少
  不会那么暖和。”

  这就意味着冬天的环境会
  停留在较晚的春天,降低温度。

  “在某些人
  在南极洲,我们可能会产生竞争效应
  低水平的CO2变暖,但可能被臭氧的影响淹没
  枯竭,“他说。“2006年是臭氧消耗的历史最多
  在南极。”

  布罗米奇说,气候模型之间的分歧
  预测,降雪和温度记录并不一定意味着
  这些模型是错误的。

  “这些模型不是令人惊讶的是
  在世界上这些偏远地区做的事情也是如此。这些是全球模型和
  不应该期望对所有地点都一样精确,”他说,“....

  ----
  海平面上升,冰后融化后
  薇薇安Gornitz
  NASA GISS:科学简报(2007年1月)
  http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/gornitz_09/

  来自阿加西斯冰川湖(哈德逊湾西南部)的融水通过苏必利尔湖和圣劳伦斯航道灾难性地流入北大西洋,曾被认为是引发海洋环流变化,导致新Dryas寒冷期的原因。然而,近1000年后发生了区域性的冰原迁移,因此,阿加西湖的干涸不太可能导致新仙女木冰期的寒流逆转。相反,这一寒流可能是由在现在之前的12900年到12800年之间流入北冰洋、格陵兰岛以东的弗拉姆海峡,并最终流入北大西洋东部的大量水流所引发的,正如塔拉索夫和珀尔蒂埃的冰川模型所暗示的那样。另一方面,Leventer等人指出,南极东部的去冰时间大致与融水脉冲1B的爆发时间一致。“…

 38. 38
  威廉阿斯特利 说:

  另一个关于为什么冰河期结束并重新开始的假说是地球磁场强度变化对GCR的调节。当然,我们都知道,假设它会影响全球的云量。我不知道为什么这个论坛上对地球磁场强度变化触发/控制冰河时代时间的假设的回应是“垃圾”。垃圾评论指出,地磁场强度的变化与冰河时期的周期无关。也许我们看到的是不同的数据。

  以下是来自审查纸的数据“地磁场强度的时间变化”

  http://ssn.dgf.uchile.cl/home/informe/2001RG000104b.pdf

  参见第4-22页,图9:过去45 kyr的地磁场强度水平来自复合火山记录,而不是海底沉积物。

  显然,图9显示,40可以前地球磁场强度减少了75%(2×10 ^ 22点^ 2)比地磁场的电流强度(8×10 ^ 22点^ 2),周围的地球磁场强度达到峰值(12×10 ^ 22点^ 2),并在过去的1000年里下降了30%,现在的地磁场强度下降的速度5% / 100年。

  评论:
  对于为什么地磁场强度会有周期性变化,地磁场研究人员甚至没有一个假设。关于什么产生了地磁场,什么导致了它的变化,这些最基本的假设是根本不正确的。他们深思熟虑,决定忽略有问题的数据,而不是解决他们的模型的绝对失败。

  2)我所引用的论文指出,根据海底沉积物数据得出的代理磁场强度与obital频率不匹配,而其他论文则指出与obital频率匹配。真正的问题是火山数据和海洋沉积物数据(用来确定地磁场强度的代理数据)表明气候变化直接影响地磁场强度。由于无法解释气候变化如何可能影响地球磁场强度,因此人们认为,更容易相信的是,应根据海水温度调整(“修正”)海底沉积物的代用数据。

  3)的其他迹象绝对失败的地磁场模型是所谓的热流问题或最近发现的非常,非常迅速地磁场强度和inclinition变化(所有研究人员都同意非常快速场变化不可能是由于地球核心的变化。必威官网如果有问题的数据是正确的,地球的磁场就不是在地核中产生的。)

 39. 39
  查克·布斯 说:

  南极冰层下存在湖泊并不是什么新鲜事——几十年前我们就知道了:

  1962年10月5日
  卷。138.没有。3536,pp。34 - 36
  http://tinyurl.com/2yzwg3.

  1965年5月28日
  卷。148.没有。3674,pp。1226 - 1227
  http://tinyurl.com/292wvs

  例如,Vostok湖的最大深度大于500 m,比太浩湖深,表面积与安大略湖相似。它是至少68个湖泊中最大的一个,位于南极东部冰盖下面3到4公里。

  正如第23篇文章所指出的,这些湖泊的存在与全球变暖无关。相反,“它们是通过地热加热、加压和覆盖在上面的冰的保温来保持液态的。”必威官网
  科学1999年12月10日
  卷。286.没有。5447,pp。2094 - 2095
  http://tinyurl.com/2gwpn6

  新的和有新闻价值的是,广泛的冰下液态水系统可以提供更好的了解冰原动力学:

  南极西部一个活跃的冰下水系统

  海伦·阿曼达·弗里克,泰德·斯坎博斯,罗伯特·宾查德勒,劳瑞·帕德曼

  2003-2006年,卫星激光高度仪在南极洲西部的惠兰斯和默瑟冰流下部采集了14个高程变化的区域,我们将其解释为冰下水运动的表面表现。利用卫星图像差值法确定了两个最大区域的垂直运动和空间范围。据观测,在惠兰斯冰流的地面线附近,有一个以前不为人知的大型冰下湖泊,在~3年的时间里干涸了2.0 km3的水,而在其他地方,也有类似体积的水被储存在冰下。这些观测揭示了一个广泛的、动态的冰下水系统,它可能对冰流和物质平衡起着重要的控制作用。
  《科学》(2007年2月15日在线出版)
  http://tinyurl.com/ys49wu.

  我认为任何人都不认为全球变暖对地球内部的温度产生任何影响 - 地球的核心在控制下具有很好的控制。

 40. 40
  Kieran Morgan 说:

  不确定这篇文章是如何相关的,而且我在这里讨论过这个可能性,

  http://www.livescience.com/forcesofnature/061222_super_volcanoes.html.

 41. 41
  汉克罗伯茨 说:

  威廉,你能给我一些参考资料说明你的信仰是怎么来的吗?

  请联系,日期,文章名称,有助于奇怪的读者找到您的来源。

  这是所有我能找到的-提到快速领域的变化,但不支持你的声明。betway体育手机版

  http://www.agu.org/cgi-bin/SFgate/SFgate?&listenv=table&multiple=1&range=1&directget=1&application=fm05&database=%2Fdata%2Fepubs%2Fwais%2Findexes%2Ffm05%2Ffm05&maxhits=200&=%22GP21A%22

 42. 42
  大莫夫绸德州 说:

  请编辑:

  错误的:他们认为,地球绕太阳轨道的变化单独不足以解释估计的高变化率....

  正确的:他们认为地球轨道在阳光下的变化孤立不足以解释估计的高变化率......

 43. 43
  大卫价格 说:

  在Wickapedia鸢尾花冰川年龄中断的一些责任归咎于喜马拉雅山的创造,这是世界上的降雨量。为什么要创造喜马拉雅山会增加世界降雨量?

 44. 44
  SecularAnimist 说:

  王党写道:“除了标题中的警报之外,什么是惊人的?你说有一个无法下垂的水,你会期待多少水?水的速度令人惊讶,速度不会让你感到惊讶?“

  Chuck Booth写道:“南极冰下的湖泊的存在是什么新鲜事 - 这已闻名几十年来......新的和新闻处是什么,是冰下的液态水的广泛系统可以更好地了解冰板动态”

  令人担忧的是,水的体积及其运动的程度和速度是令人惊奇的是比以前认为的要大得多,可能,也许有可能,这对冰盖动态的影响是使冰层更不稳定,更有可能更快地应对全球变暖比之前预计的要高。

 45. 45
  raypierre 说:

  Re 41和38,尤其是后者。

  人们之所以对GCR参与冰期-间冰期旋回的说法无动于衷,是因为有压倒性的证据表明,米兰科维奇是基本的起搏器,这需要一个放大反馈(当然包括二氧化碳)和某种季节性旋回的整流器来补充。GCR不可能恰好给出和米兰科维奇一样的周期。太阳波动,无论是通过光度还是GCR,在更新世气候变化中扮演了角色,包括像海因里希事件那样的突然变化,这并不是不可能的。在有阈值或开关的系统中,一点噪音,无论是来自太阳变化还是其他什么,一旦你接近转换点,就会改变平衡。斯蒂芬基于这种推理提出了一些关于海因里希事件的想法。betway体育手机版

  更新世确实提供了一些可能性,直接寻找GCR影响的证据。看看的一个关键时期是Laschamp磁巡航。我将采取从劳埃德·凯格文的纸的摘要引用引用的自由(http://www.agu.org/pubs/crossref/2005/2003jb002943.shtml.):

  “我们从西北大西洋的深海沉积物中恢复了Laschamp游览(〜41,000日历年B.P.P.P.P.)的两个新的高分辨率古磁性记录。Laschamp偏移的记录文件在本地(1)均下降变化±120°,(2)倾斜度变化超过140°,(3)〜1200年振荡,倾向和赤纬(4)附近在方向和虚拟地磁杆(VGPS)中产生两个顺时针环的倾斜和拒绝之间的倾斜和拒绝之间的90°与逆时针环,(5)在顺时针循环的两个间隔期间,(6)磁场强度不到10%的正常持续持续近2000年,(7)在潜在的方向上明显相似于〜5000公里的空间尺度长度,(8)与历史性场行为相当的世俗变化率,但持续存在数百年。除了异常大的方向幅度之外,所有这些特征都与正常磁场世俗变化一致。我们的Laschamp游览古磁性记录与其他晚期四季游览记录的比较表明,我们有一群短途旅行,我们阶级I阶级,这对实地行为的显着相似,并且可能与整体核心发电机进程的一部分分享共同的原因。描述了三种世俗变化的一般模型,可以定性地产生I级偏移。在这些观察结果的基础上,我们得出结论,Laschamp偏移的级别偏移,与正常的世俗变化更密切相关,并且不一定是磁场逆转的前奏。“

  由于地球磁场的屏蔽效应发生了巨大的变化,如果GCR的观点是正确的,你可能会看到相当大的气候后果。毕竟,与最近的太阳活动变化所引起的地球磁场的温和调节相比,GCR通量隐含的变化是巨大的(并不是说这些变化有任何趋势可以解释最近的变暖)。读者可以自行查看格陵兰冰芯的记录,判断在此之前的41000年左右是否发生了与其他冰期-间冰期旋回不同的重大事件。您可以通过下载自己查看GISP数据

  http://nsidc.org/data/gisp_grip/data/gisp2/isotopes/gispd18o.dat.

  如果有影响的话,那是非常微妙的。

 46. 46
  tamino 说:

  回复:#45

  Raypierre,你链接到的数据只能追溯到1000多年前!我相信你是想链接到其他文件。

  (回应:哦,抱歉。我复制了错误的链接。现在是固定的。谢谢你的检查。-raypierre]

 47. 47
  王丹 说:

  重新#44.
  也许我很困惑惊讶和惊慌失措。正如我所理解的那样,这是对自己的第一次观察,它告诉我们我们不知道我们认为我们所做的那样。我并不感到惊讶,因为我没有预先概念的水在冰下的水和如何移动。将其旋转到警报中有点早。

  顺便说一句,我并不惊讶你会感到惊讶,但如果你只是感到惊讶,我可能会感到惊讶。

 48. 48
  杰夫韦弗 说:

  GISS、国家气候数据中心和哈德利中心的历史气候记录从2000年开始调整,请问您对此有何评论?

  例如,从20世纪30年代开始,旧的温度记录向下调整了0.2摄氏度,而最新的温度记录向上调整了0.3摄氏度。

  这些调整将占20世纪温度的所有记录0.6℃。

  我想读者们会想知道这件事发生了,为什么会发生。

  (回应:这些调整仅适用于美国的站点,来自每日的时间调整、站点位置调整等,并在文件中明确记录汉森等,2001和引用。加文)

  (回应:......作为净观察的变暖的引用0.6℃的引用显着淘汰了,并且低估了。最近的评估(例如IPCC'07 SPM)如果把这个数字放在0.8摄氏度附近,那么即使这个数字也是相当保守的。麦克)

 49. 49
  史蒂夫·布鲁姆 说:

  重新#48:无论如何,气候审计的常客会知道。气候科学的复杂性使得那些来到它的人已经相信这一切都是一个巨大的阴谋可以从事他们认为证明他们的观点的无穷无尽的讨论,但实际上没有任何证据证明。

  气候科学家在教育公众和政策制定者科学知识方面扮演着重要的角色,这篇博客就是一个例子。betway体育手机版对气候科学家来说,花时间无休止地与最终无法说服的否定者进行挑刺,就没有那么有建设性了。我们已经受够了冰球棍的折磨。

  *为什么*密切关注在美国的历史记录尽可能准确的情况下是重要的?It’s not so some huge deal can be made of, e.g., 1934 now being thought to have been slightly cooler than 1999, because in and of itself that’s pretty meaningless, but rather because data accuracy in turn affects the accuracy of climate model projections and in particular (in the case of this data) regional projections for the U.S.

  当然,气候审计的常客也认为这些模型存在无可救药的缺陷,但那是另一回事了。

 50. 50
  汉克罗伯茨 说:

  关于什么周期的小趣betway体育手机版闻:
  “……陨石是最近才进化出来的。最早出现在2亿年前。它们的作用只是将世界上的碳酸钙汇从浅层大陆架扩展到一些较深的海洋(Westbroek 1991)。”